RING OSS - 0243-34 30 56

Asbestsanering Dalarna

RING OSS - 0243-34 30 56

Sanering

Rivning och sanering i Dalarna.

Vi är proffs på saneringsarbete och har många års erfarenhet av rivning. Vid rivningsarbete och ombyggnation upptäcker vi ofta asbest, och när det händer kan vi även utföra asbestsanering i Dalarna.

Mer än asbestsanering i Dalarna

Eftersom vi har stor kunskap och lång erfarenhet av rivning och sanering vet vi vad som krävs för att utföra ett korrekt och säkert saneringsjobb. Inte minst när det kommer till asbestsanering i Dalarna. Vi är alltid noggranna och har alla säkerhetsaspekter i åtanke. Våra experter gör riskbedömningar och tar stor hänsyn till både människor och närliggande omgivning när vi utför asbestsanering i Dalarna.

Vid brandsanering kan det finnas spridd asbest på grund av skador i isoleringsmaterial och cementskivor. Behöver du asbestsanering i Dalarna hjälper vi dig med hela kedjan – från första analys och provtagning till sanering och avfallshantering. Vi hjälper dig att skapa en sund miljö!

Precis som vid alla våra saneringsjobb så minimerar vi både buller och nedsmutsning så gott det går. Vi lever dessutom upp till de krav som finns på återvinning av material och följer med i utvecklingen angående miljö- och hållbarhetsarbete i branschen. Mycket rivningsmaterial går att återvinna.

När behövs asbestsanering i Dalarna?

Fastigheter och byggnader behöver saneras av olika anledningar, det kan vara efter brandskada, vattenskada, förorenad luft, eller bara slitage och ålder. Vi är specialiserade på asbestsanering i Dalarna, men tar alla typer av saneringsuppdrag. Behöver du även hjälp med rivning? Det kan vi också hjälpa dig med!

Vi erbjuder även bygg- och renoveringshjälp, slipning och bilning av betong, och borttagning av golvmattor. I samband med sanerings- och rivningsarbetet kan vi ta prover för att kontrollera om det finns asbest i fastigheten. Vi kan ta prover från damm, jord, luft eller andra material. Det är vanligt att hitta asbest i rörledningar, mattor, fogar, fasadplattor och takpannor, och både privata bostäder och offentliga kommersiella byggnader behöver i så fall asbestsanering i Dalarna.

Välkommen att kontakta oss för offert eller om du har frågor om sanering, provtagning och asbestsanering i Dalarna!