RING OSS - 0243-34 30 56

Asbestsanering Dalarna

RING OSS - 0243-34 30 56

Asbestsanering

Asbestsanering i Dalarna.

Asbest kan förekomma i många olika sorters byggnader, även i bostadshus. Många av de fastigheter som byggdes innan asbest blev förbjudet behöver i dag renoveras, byggas om eller kanske till och med rivas. Det är ofta då vi upptäcker asbest. Behöver du asbestsanering i Dalarna ska du kontakta oss! Vi erbjuder både asbestprovtagning och asbestsanering i Dalarna.

Asbestsanering i Dalarna

Sedan början av 1980-talet är all användning av asbest och asbesthaltiga produkter totalförbjudet i Sverige, och den farligaste sorten förbjöds redan 1975. Men eftersom det var ett vanligt förekommande byggmaterial i fastigheter och bostäder som uppfördes fram till dess finns asbest fortfarande kvar i många byggnader, vilket kräver asbestsanering. Vi är certifierade och har de tillstånd som krävs från Arbetsmiljöverket för att utföra asbestsanering i Dalarna.

Var kan det finnas asbest?

Asbest har tidigare använts i allt från byggnader, fartyg och båtar till ångpannor och rörisolering. Stora mängder asbest har också använts som bullerisolering och har ibland även sprutats på stålkonstruktioner för att öka brandmotståndet.

I byggnader och fastigheter byggda fram till slutet av 1970-talet måste man räkna med att det kan finnas asbest, och asbesthaltiga material kan även finnas i något yngre bebyggelse. Därför är asbestsanering i Dalarna fortfarande nödvändigt.

Det kan finnas asbest i till exempel:

 • Asbestcementskivor (eternit) på tak, väggar, fasader, balkonger och bakom skåp. 
 • Tillsatser i murbruk och fix/fog.
 • Armerad plast, elkablar och golvmaterial.
 • Isoleringsmaterial och packningar.
 • Fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar.
 • Fönsterkitt.
 • Värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar.
 • Ventilationstrummor och ventilationsaggregat.
 • Rörisolering.
 • Gasspisar, strålskydd på skåpsidor mot spisen.
 • Plastmattor och golvplattor.
 • Kakelfix och fog.
 • Golvbeläggningar och mattlim.

Varför behövs asbestsanering i Dalarna?

Asbest är ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat, men vid exempelvis rivning och renovering upptäcker vi ofta att det behövs asbestsanering i Dalarna. Det är när man bearbetar eller river ner material som asbestfibrer kan frigöras och börja sväva i luften. Det bildas ett damm av fibrerna, som är mycket lätta, tunna och farliga att andas in, och när de kommer in i kroppens luftvägar kan orsaka skador och allvarliga lungsjukdomar. 

Personer som vistas i området där det finns asbest riskerar att utsättas för asbestfiber. De kan även ta med sig och sprida asbestfiber till andra delar av området, vilket i sin tur ökar kostnaderna för asbestsanering i Dalarna.

Hör av dig till oss om du i behov av asbestsanering i Dalarna och/eller provtagning för att få veta om du vistas i en miljö där det kan finnas asbest.

Vi är erfarna asbestsanerare och arbetar alltid på ett säkert sätt när vi utför asbestsanering i Dalarna.