RING OSS - 0243-34 30 56

Asbestsanering Dalarna

RING OSS - 0243-34 30 56

Asbestsanering Dalarna

Asbestsanering för en frisk och hälsosam miljö!

Kontakta oss

Asbestsanering

Vi på RP:s Sanering är specialiserade på saneringsarbeten och asbestsanering i Dalarna – givetvis med tillstånd från Arbetsmiljöverket. 

Sanering

Vi har lång erfarenhet av all typ av sanering vid rivning, brandskador, vattenskador och olika byggprojekt. Vi utför även asbestprovtagning. 

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Asbestsanering Dalarna

 

VI utför asbestsanering i Dalarna.

Välkommen till RP:s Sanering, oss kan du anlita för asbestsanering i Dalarna! Vi är certifierade sanerare och utför asbestsanering i Dalarna, och tar uppdrag i orter som Falun, Borlänge, Gävle, Sandviken, Bofors, Avesta, Sala, Norberg, Säter, Hedemora, Heby och Fagersta.

Asbestsanering i Dalarna

Vi har många års erfarenhet av asbestsanering i Dalarna och har tillstånd från Arbetsmiljöverket för att utföra asbestsanering. Vi vet vad som krävs för en säker hantering av asbest och asbestsanering i Dalarna. 

Kontakta oss för provtagning och/eller asbestsanering i Dalarna! 

Tillstånd att utföra asbestsanering i Dalarna.

Behöver du asbestsanering i Dalarna kan du vända dig till oss. Vi hjälper dig med allt från asbestprovtagning till rivning och sanering. Vi är specialiserade på asbestsanering och kan hantera allt arbete där asbest och asbesthaltiga material förekommer. Som privatperson kan du nyttja ROT-avdrag när du anlitar oss för asbestsanering i Dalarna.

Säker asbestsanering i Dalarna

Att hantera asbest är farligt och därför planerar vi allt arbete med asbest och asbesthaltigt material så att så få personer som möjligt ska exponseras för asbest. Vid asbestsanering i Dalarna ser vi till att alla som arbetar med saneringen utsätts för så lite asbestdamm som möjligt – vi ser till att använda godkända skyddskläder, andningsskydd och ett säkert arbetssätt.

Vi utför en asbestsanering i Dalarna med största noggrannhet och säkerhetstänk. Våra experter gör en riskbedömning och tar även hänsyn till närliggande miljöer, både när det gäller buller och nedsmutsning. Vi kan även ta prover från damm, jord, luft eller andra material för att se om du behöver en asbestsanering. När vi tagit prover får ni svar inom 2-3 dagar.

Det giftiga ämnet asbest kan finnas i såväl privata fastigheter och bostadshus, som i kommersiella och offentliga byggnader och industrier.

Asbest kan finnas i till exempel:

  • Rörledningar.
  • Mattor.
  • Fogar.
  • Fasadplattor.
  • Takpannor.

Rivning och asbestsanering i Dalarna

Vi arbetar främst med rivning och asbestsanering i Dalarna, men vi utför även andra typer av saneringsarbeten i smutsliga och förorenade miljöer.

7 exempel på sanering vid rivning, utöver asbestsanering:

1. Vid brandskador.

2. Vid vattenskador.

3. Vid dålig miljö på grund av nikotinförorening.

4. Borttagning av golvmattor.

5. Slipning av betonggolv.

6. Bilning av betong.

7. Vid renovering och/eller byggnation.

Experter på asbestsanering

När vi påbörjar ett rivnings- och/eller saneringsarbete kan vi många gånger upptäcka asbest. Vi erbjuder då både asbestprovtagning och asbestsanering i Dalarna, och du kan känna dig trygg med att vi hjälper dig med allt som behövs för en korrekt utförd asbestsanering i Dalarna – från första analys och provtagning till sanering och eventuell återvinning av material.

Mycket rivningsmaterial går att återvinna och vi håller oss uppdaterade i miljöfrågor och återvinner så stor del som möjligt av det material som vi hanterar. 

Vi är specialiserade på asbesthantering och asbestsanering i Dalarna, men kan hjälpa dig oavsett vilken typ av saneringsarbete du behöver. Med vår erfarenhet och expertis kan du lämna både rivning och sanering till oss.

Anlita oss för trygg och säker asbestsanering i Dalarna – vi skapar en hälsosammare miljö för dig och din omgivning!

Asbestsanering Dalarna.